Czym są e-usługi dla mieszkańców?

e-uslugi

Pod pojęciem e-usługi rozumiemy usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Internet. E-usługi w administracji publicznej to możliwość załatwienia części spraw za pośrednictwem Internetu bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Usługi są dostępne przez 24 godziny, przez 7 dni w tygodniu.

E-usługi są również ogromnym ułatwieniem dla osób, które mieszkają za granicą.

Lista czynności, które możemy dokonać przez Internet dzięki elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (w skrócie ePUAP) systematycznie się powiększa. System ZSIM jest dużym krokiem w kierunku informatyzacji usług administracyjnych i znacznym ułatwieniem dla obywateli Bydgoszczy, Grudziądza i Torunia.

Budowa e-usług zostanie zrealizowana w oparciu o Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (w skrócie ePUAP).