Co to jest ePUAP?

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych.

ePUAP jest elementem budowy elektronicznej administracji. Jest mostem łączącym tradycyjną, papierową administrację z nowoczesnym sposobem komunikacji obywatela z urzędem.

Po wejściu na stronę ePUAP obywatele mogą skorzystać z Katalogu Usług oraz szybko i bezpiecznie skontaktować się ze swoim urzędem.

Aby móc w pełni skorzystać z Katalogu Usług na ePUAP niezbędne jest założenie indywidualnego konta oraz uzyskanie Profilu Zaufanego lub posiadanie Podpisu Kwalifikowanego (podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem).

Założenie konta oraz Profil Zaufany są bezpłatne.