Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby i podniesienie jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Bydgoszczy, Grudziądza i Torunia przez administracje samorządową. W konsekwencji również rozszerzenie kompetencji pracowników administracji w zakresie stosowania nowoczesnych usług IT dla mieszkańców.
CELAMI PROJEKTU SĄ:

  • wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez urzędy za pomocą platformy ePUAP;
  • systematyczne zastępowanie korespondencji tradycyjnej korespondencją elektroniczną;
  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych;
  • podniesienie świadomości obywateli poprzez promocję wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez urzędy.

SKUTKAMI REALIZACJI PROJEKTU BĘDĄ:

  • usprawnienie komunikacji z interesantem ukierunkowanej na świadczenie w sposób zautomatyzowany usług publicznych, przez umożliwienie klientom Urzędu skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP;
  • zwiększenie efektywności pracy pracowników urzędów miast poprzez sprawne wysyłanie i odbieranie korespondencji oraz obsługę zbiorów danych;
  • usprawnienie obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz skrócenie czasu załatwiania określonych spraw poprzez wdrożenie interaktywnych e-usług i uruchomienie Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego;
  • usprawnienie obsługi systemu zarządzania miastami poprzez stworzenie mechanizmów szybkiej wymiany informacji pomiędzy urzędami miejskimi a innymi instytucjami, mieszkańcami i przedsiębiorcami.

Lider projektu: Gmina Miasta Toruń

Partnerzy: Miasto Bydgoszcz, Gmina-Miasto Grudziądz